Οι υπηρεσίες μας
 • Μεταφορές με πολυτελή λεωφορεία & minibuses
  6 - 10 επιβάτες - Mini Van
  10 - 50 επιβάτες - Πούλμαν
 • VIP υπηρεσίες
 • Κρατήσεις Ξενοδοχείων
 • Οργανωμένες Ξεναγήσεις Πόλεων και Ιστορικών Αρχαιολογικών χώρων
 • Κρουαζιέρες στα Ελληνικά νησιά μικρής και μεγάλης διάρκειας
 • Μονοήμερες και Πολυήμερες Εκδρομές στην Ελλάδα
 • Ξενόγλωσσους ξεναγούς
Εξειδικευμένες υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρία
 • Μεταφορές με προσβάσιμα πολυτελή mini Van
 • VIP υπηρεσίες για τουρίστες με κινητική αναπηρία
 • Προσβάσιμα ξενοδοχεία
 • Οργανωμένες Ξεναγήσεις προσβάσιμων Πόλεων και Ιστορικών Αρχαιολογικών χώρων για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων
 • Κρουαζιέρες στα Ελληνικά νησιά μικρής και μεγάλης διάρκειας με ειδικά προσβάσιμα σκάφη
 • Μονοήμερες και Πολυήμερες Εκδρομές στην Ελλάδα
 • Ξενόγλωσσους ξεναγούς

Φωκίωνος Νέγρη 72, Κυψέλη ΤΚ 10562, Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ +30.210.3221483, +30 210 3221484
e-mail:
christianakis@travelling.gr
Αριθμός ΕΟΤ Αθήνα: 0206E60000536200
Αριθμός ΕΟΤ Μύκονος: 1173E600009171Y1