Σύνδεσμοι

Φωκίωνος Νέγρη 72, Κυψέλη ΤΚ 10562, Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ +30.210.3221483, +30 210 3221484
e-mail:
christianakis@travelling.gr
Αριθμός ΕΟΤ Αθήνα: 0206E60000536200
Αριθμός ΕΟΤ Μύκονος: 1173E600009171Y1